Særfradrag på skatten


Oppdatertdato: 2011-04-13 Tema: Matallergi Forfatter: Utgiver: Matoppskrift.no Først Utgitt: Fotograf: Freeimages.com


Fristen for å levere selvangivelsen går for de fleste av oss ut 30. april. Store sykdomsutgifter kan gi deg rett til skattefradrag. Her følger en guide til regelverket. Har du eller den du forsørger usedvanlig store utgifter på grunn av sykdom, har du på visse vilkår krav på skattefradrag for disse utgiftene, jf skattelovens § 6-63.

Hovedvilkårene er:

- Det må foreligge varig sykdom eller svakhet,
- sykdommen må foreligge hos deg eller den du forsørger,
- det må foreligge årsakssammenheng mellom sykdommen/svakheten og kostnadene.

Med unntak for tilsynskostnader ved barns sykdom må kostnadene per år være større enn kr 9 180 for å kunne få fradrag.

Bare merkostnader

Det er merkostnadene du vil ha krav på fradrag for. Dette fordi man skal dekke sine normalutgifter selv. Det vil si at det bare er de utgiftene du ikke ville hatt som frisk, som vil være grunnlag for et eventuelt særfradrag. Hvis noen av utgiftene du hadde som frisk, nå er blitt større som en følge av sykdom, vil merutgiften bli regnet som sykdomsutgift.

Det gis først og fremst fradrag for utgifter som har sin eneste årsak i sykdommen. Det kan for eksempel være kostnader til lege, fysioterapi, medisiner opptil frikortgrensen, reiseutgifter til og fra behandler/sykehus, tekniske hjelpemidler og enkelte medisiner som du må bruke som en følge av sykdom, og som ikke dekkes av frikortordningen

Offentlig tilbud

Det er som hovedregel ikke fradrag for kostnader for utgifter til behandling/hjelp utenfor offentlig helsevesen. Men om det offentlige ikke har et tilbud kan også privat behandling/hjelp gi rett til fradrag. Om det ikke er et offentlig tilbud er det fylkesmannen i ditt fylke som avgjør. Så, har du hatt slike utgifter må du ved fremsettelsen av kravet be om fylkesmannens avgjørelse av om det finnes et offentlig behandlingstilbud.

Reiseutgifter

Det gis ikke fradrag for reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med helsereise/feriereise, som kan være en reise til Syden av hensyn til sol og varme. Men det kan innrømmes fradrag for behandlingsutgifter (egenandeler) på oppholdsstedet for reisen, forutsatt at behandlingen som tilbys er dekket av folketrygden. Selv om det ikke foreligger fradragsrett for kostnader til helsereise/feriereise, kan det foreligge fradragsrett for merkostnader. Dette kan for eksempel gjelde prisdifferansen mellom hotellrom med og uten toalett for funksjonshemmede eller sykelugar/lugar for funksjonshemmede mot vanlig lugar.

Husk kvittering

Det er en forutsetning for å få fradrag at utgiftene er dekket av egne penger. Hvis du mottar grunnstønad og/eller hjelpestønad eller andre tilskudd til dekning av utgiftene, må stønaden/tilskuddet trekkes fra i de utgiftene som stønaden/tilskuddet er ment å dekke. Det eventuelle overskytende kan det kreves særfradrag for i selvangivelsen.

Du må ta vare på alle kvitteringer over utgiftene. Enkelte utgifter kan være vanskelige å dokumentere og må derfor sannsynliggjøres.

Kostnader til mat

Har du en sykdom som krever en spesiell diett, er det ikke matutgiftene i seg selv det kan kreves fradrag for, men differansen mellom disse og normale utgifter (SIFOs matkostnader). Merkostnader til kost må derfor kunne dokumenteres med kvitteringer over utgifter til innkjøp av mat, i en sammenhengende periode på minst 1 mnd. Det må videre oppgis hvor mange personer som inngår i husholdningen, da det bare gis fradrag for den aktuelle sykes merutgifter. Det er en forutsetning at det kan fremlegges en legeattest hvor det må fremgå at du må følge en bestemt diett, dvs. At sykdommen er kostholdsregulert.

Oppvarmingsutgifter

Har du, som følge av din sykdom, et større varmebehov enn vanlig, må dette begrunnes. I følge opplysninger fra ENOVA, antas normaltemperatur i en bolig å ligge på 22 grader. Det kan videre legges til grunn at 65 % av det totale energiforbruket (strøm, ved, olje o. L) medgår til oppvarming og varmt vann. Det er videre antatt at dersom man senker innetemperaturen med en grad, kan man spare 5 % av oppvarmingsutgiftene. Må du ha en innetemperatur på 25 grader, kan en beregning av merkostnader til oppvarming illustreres med følgende eksempel:

Dokumenterte oppvarmingsutgifter på kr 30 000. 65 % av totale kostnader blir kr 19 500 i kostnader til oppvarming. Dersom det legges til grunn en innetemperatur på 25 grader, altså 3 grader varmere enn normalt, vil merkostnaden til oppvarming med strøm utgjøre 15 % av beregningsgrunnlaget: Kr 19 500 x 15 % = Kr 2 925 i merkostnad.

Legeattest

Sammen med selvangivelsen må du sendes inn:
• legeattest av nyere dato
• forklaring på sykdommen/lidelsen og en forklaring på hvilke merutgifter denne påfører deg
• spesifikasjon av utgiftene

Dersom det tidligere er fremlagt legeattest som viser at sykdommen er kronisk, behøver du ikke å legge frem legeattest for hvert år du krever særfradrag. Mange interesseforbund har utarbeidet standardiserte skjema som tar for seg en rekke utgifter man kan pådra seg ved sykdom. Dette kan være til hjelp når du skal spesifisere utgiftene. Det er individuelt betinget hvilke sykdomsutgifter man pådrar seg, så du må huske å tilpasse ditt krav til å gjelde dine egne sykdomsutgifter. Det skal ikke sendes kvitteringer (verken originaler eller kopier) med selvangivelsen. Skattekontoret vil be om disse ved behov.

Se også Kapittelet om særfradrag i Skatteetatens liknings-ABC.

Annonse
Legg inn kommentar eller trykk liker på denne artikkelen.


Intern:2134
Norsk mat.Gryteretter.
Kaffekos.

Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6, 4630 Kristiansand Orgnr.: 911 668 602 mva.